Poglądy Koalicji Obywatelskiej, czyli czy lewica w Polsce ma nową twarz?

Donald Tusk Robert Biedroń Koalicja Obywatelska Lewica

Platforma Obywatelska została założona 24 stycznia 2001 roku. Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane przez 3 polityków – Donalda Tuska, Macieja Płażyńskiego i Andrzeja Olechowskiego oraz było związane z dekompozycją Akcji Wyborczej Solidarność. Już na początku swojego istnienia partia ta zdobyła rzeszę wyborców, głównie niezadowolonych sympatyków Unii Wolności. Pierwszymi wyborami w jakich PO wzięła udział były wybory do Sejmu i Senatu w 2001 roku. Już w maju tamtego roku zawiązano porozumienie wyborcze z AWS, UW, PiS oraz ROP. KWW Platforma Obywatelska uzyskał wtedy drugi wynik w kraju – 12,68%.

Dojście do władzy

Przechodząc do sedna tematu, na początku swojego istnienia PO było partią konserwatywno-liberalną, wśród jej postulatów były między innymi zniesienie finansowania partii z budżetu państwa, wprowadzenie opodatkowania liniowego obniżonego do 15% (oba te postulaty nie zostały spełnione po dojściu PO do władzy) oraz obniżenia pozapłacowych kosztów pracy. Poglądy te nie ulegały zmianom w trakcie ostatecznie nieudanych rozmów koalicyjnych z PiS i podczas wyborów parlamentarnych z 2005 (wynik: 24,14%) i 2007 roku (wynik: 41,51%). Do tych ostatnich, zwycięskich, Platforma Obywatelska przystępowała z hasłem „By żyło się lepiej. Wszystkim!”. W tym też roku PO opowiedziała się za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego, kiedy większość jej posłów zagłosowała przeciwko poprawce do konstytucji gwarantującej ochronę życia ludzkiego od poczęcia. Mimo kryzysu gospodarczego rząd PO-PSL obniżył stawki PIT z 19 do 18% i z 40 do 32% i nie przeszkodził on w kolejnych inwestycjach infrastrukturalnych. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku partia odniosła kolejny triumf uzyskując 39,18% głosów. W trakcie swoich rządów Platforma Obywatelska przyjęła mieszane stanowisko wobec związków homoseksualnych popierając możliwość zawarcia związku przed notariuszem, skutkującego powstaniem wspólnoty majątkowej, ale była przeciwna pomysłowi zalegalizowania małżeństw jednopłciowych. Należy też zwrócić uwagę na rozrost biurokracji za rządów koalicji PO-PSL, kiedy to liczba urzędników zwiększyła się z 594 tyś. w 2008 roku do 644,2 tyś. w 2014 roku. 8 listopada 2014 roku Donald Tusk ustąpił z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na rzecz Ewy Kopacz, rozpoczynając problemy z brakiem silnego przywództwa w partii. Po 8 latach władzy PO przeszła do opozycji uzyskując 24,09% głosów w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. W tej elekcji Platforma Obywatelska opowiedziała się między innymi za rozdziałem państwa i Kościoła, upowszechnienia III filaru emerytalnego i wprowadzenie bonu refundacyjnego na leki.

Działalność w opozycji

I tak przechodzimy do wyborów parlamentarnych w 2019 roku, kiedy to już Platforma Obywatelska startowała razem z Nowoczesną, Zielonymi oraz Inicjatywą Polską. Można zaobserwować ewidentny skręt w lewo względem programów przygotowywanych na poprzednie wybory. Wśród postulatów PO znalazły się takie rzeczy jak: zwiększenie finansowania i zadań służby zdrowia, finansowanie zabiegów in vitro z budżetu państwa, wprowadzenie 13 emerytury, podwyższenie płac nauczycieli, programy mające za zadanie ochronę środowiska oraz wprowadzenie związków partnerskich. Punkty te zdecydowanie przypominają program partii socjalliberalnej, nie konserwatywno-liberalnej. W tych wyborach Koalicja Obywatelska otrzymała 27,4% głosów. 3 lipca 2021 roku na fotel lidera partii powrócił Donald Tusk. Również w tamtym momencie zaczął się nasilać odpływ elektoratu konserwatywnego i liberalnego PO, najpierw do Polski 2050 Szymona Hołowni, teraz w dużej mierze do Konfederacji.

Teraźniejszość

Do wyborów parlamentarnych w 2023 roku Koalicja Obywatelska przystępuje dodatkowo z postulatami waloryzacji programu 500+, wprowadzenie możliwości aborcji do 12 tygodnia ciąży, powrotu tzw. mieszkań dla młodych, podwyższenia płacy minimalnej do połowy przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS, dalszego poszerzania odpowiedzialności państwowej służby zdrowia (np. bezpłatne przekrojowe badanie dla obywateli, którzy przekroczyli 50-ty rok życia) oraz zwiększenia pomocy finansowej i rzeczowej dla osób niepełnosprawnych. Jednak wśród tych obietnic można też doszukać się podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tyś. zł, wyglądającego na próbę powstrzymania odpływu elektoratu konserwatywno-liberalnego.

Podsumowanie

W skrócie, postulaty Platformy Obywatelskiej zdecydowanie nabrały socjalliberalnego, czy socjaldemokratycznego charakteru, w przeciwieństwie do dawnych poglądów, jednak wydaje się to przynosić skutki ze względu na przerwanie trwającej stagnacji sondażowej w okolicach 20-25%. Ostatnie badanie wskazują na poparcie sięgające nawet ponad 30%, ale ostateczne efekty polityki prowadzonej przez to ugrupowanie w ostatnim czasie zobaczymy dopiero w październiku tego roku.

 

Spodobał ci się artykuł? Przeczytaj kolejny!