Polska pilnie potrzebuje strategii demograficznej

Demografia – dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: przyrost naturalny, migracje, struktura społeczna oraz ich rozmieszczenie przestrzenne i oddziaływania społeczne i socjologiczne. Taką definicję możemy przeczytać w wiodącej encyklopedii internetowej. Sama demografia jest jedną z najważniejszych działalności tworzącej państwo, ponieważ wpływa na jego całe działanie, poprzez tworzenie popytu oraz podaży w gospodarce. Niestety niemal od początku istnienia, III RP boryka się z problemami natury właśnie demograficznej, niski poziom dzietności, a przez to starzejące się społeczeństwo wymaga coraz większych nakładów emerytalnych przy coraz mniejszej ilości pracujących. Jak Zjednoczona Prawica poradził sobie z tymi zadaniami przez ostatnie 2 kadencje rządu? 

Dzietność

PiS przejmując władzę obiecywał 500+ na drugie i kolejne dziecko. Potem ta obetnica zmieniła się na każde dziecko. Choć co prawda było widać krótkotrwały efekt wzrostowy urodzeń to tak szybko również upadł. Dziś liczba urodzeń jest dramatycznie niska i prowadzi do coraz gorszej sytuacji gospodarczej w kraju. 

Migracje wewnętrzne

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w grupie wiekowej od 20 do 34 lat na polskiej wsi jest o 100 tys. więcej mężczyzn niż kobiet. Wynika to głównie z faktu, że młode kobiety wyjeżdżają ze wsi w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, pozostawiając tam mężczyzn. W miastach natomiast jest odwrotnie, jest więcej kobiet niż mężczyzn. Stwierdzono, że to problem demograficzny, ale i również kulturowy, ponieważ tam, gdzie nie ma kobiet, wielu mężczyzn może pozostać kawalerami, a tam, gdzie nie ma mężczyzn, wiele kobiet może pozostać pannami. Jest to szczególnie widoczne w małych miejscowościach, głównie na obszarach wiejskich, gdzie liczba młodych kobiet jest znacznie mniejsza niż liczba mężczyzn. Natomiast najwyższy współczynnik feminizacji, czyli ilości kobiet podzieloną przez ilość mężczyzn, można zauważyć właśnie w okolicach obszaru pięciu najważniejszych polskich aglomeracji (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań). Trend umacniania się największych aglomeracji za czasów Zjednoczonej Prawicy był widoczny. Niestety zapowiadana przez Jarosława Kaczyńskiego polityka regionalizacji zawiodła co prowadzi dalszego upadku prowincji. Problem braku równowagi płci ma ogromny wpływ na społeczeństwo, ponieważ brak potencjalnych partnerów utrudnia założenie rodziny i wychowanie dzieci , a to prowadzi do problemów demograficznych, takich jak starzenie się populacji. Prowadzi to również do większego napięcia społecznego co odbija się na przestępczości.

Imigracja z zagranicy

 W samym 2022 roku wydano w Polsce 365 tyś. zezwoleń na pracę. Jest to jak na razie rekordowa ilość, chociaż obserwując trend możemy spodziewać się, że jeszcze w 2023 roku wartość ta zostanie przebita. Wczytując się bardziej szczegółowo w dane możemy rozdzielić imigrantów według pewnych kryteriów. Podstawowym z nich jest płeć osoby, która otrzymuje zezwolenie na pracę. Widzimy wtedy, że wydano 302 tyś. wiz pracowniczych dla mężczyzn i 62 tyś. dla kobiet. Daje to stosunek kobiet w ogóle imigrantów na poziomie ok. 17%. Kolejnym ważnym kryterium jest wiek. Sprawdźmy teraz równowagę płci w kluczowym dla demografii przedziale, czyli w 25-34 lat. Jest on najbardziej istotny, ponieważ w tym wieku większość ludzi zakłada rodziny oraz ma on główny wpływ na dzietność w kraju. Więc w tej charakterystyce aż 85% imigrantów to mężczyźni dodatkowo ten przedział jest również najbardziej liczny. W 10 krajach z największą imigracją zarobkową do Polski, w ponad połowie większość obywateli wyznaje Islam. Można więc zaryzykować tezę, że typowym imigrantem za rządów Zjednoczonej Prawicy był młody muzułmański mężczyzna. 

Plany na przyszłość

Patrząc na to jak kształtują się wydarzenia w ostatnich tygodniach można uznać, że najpewniej pod koniec roku będziemy już mieli nowy rząd. Choć można napisać miliony rzeczy, które wymagają natychmiastowej zmiany, to jednak strategia demograficzna powinna zostać ustalona jak najszybciej oraz powinna być stworzona na okres wyższy niż jedna kadencja Sejmu. Wymaga to oczywiście współpracy różnych środowisk politycznych oraz “wielkiego sojuszu”. Czy nowy rząd stanie na wysokości zadania i zacznie prowadzić przemyślaną politykę demograficzną czy pozostanie bierne na tak ważną co prawda niemedialną sprawę dla kraju? Sprawdzimy to w najbliższym czasie.

Źródła:

Spodobał ci się artykuł? Przeczytaj kolejny!