Politiks test poglądów - 12 osi


Co sprawdza ten test?

Ten test weryfikuje ogólne poglądy w 4 kategoriach. Ukazuje on w całości 12 osi, które opisują nastawienie do konkretnych idei. W każdym pytaniu będziesz miał do wyboru 6 opcji poczynając od pełnej zgody do wygłaszanego hasła, aż do pełnego odtrącenia go.Co opisują osie?

Wynik ukazuje 12 osi, na których zostanie zaznaczony twój wynik. Każda oś ukazuje opozycyjne poglądy.


Federalizm vs Unitaryzm

Demokracja vs Autokracja

Podporządkowanie vs Wolność

Kosmopolityzm vs Nacjonalizm

Militaryzm vs Pacyfizm

Asymilacja vs Wielokulturowość

Kolektywizm vs Prywatyzacja

Interwencjonizm vs Rynek

Protekcjonizm vs Globalizm

Sekularyzm vs Religijność

Progresywizm vs Konserwatyzm

Postęp technologiczny vs. Tradycjonizm technologicznyLicencja: Ten test jest inspirowany 8values, link to licencji dostępny jest tutaj