Testy

Politiks test wyborczy 2023

Test wyborczy Politiks - Ten test pomoże ci w podjęciu decyzji wyborczej w sprawie wyborów parlamentarnych odbywających się w październiku 2023 roku. Dzięki niemu sprawdzisz jakie ugrupowanie polityczne najlepiej odpowiada twoim poglądom dotyczących najnowszych spraw dotyczących polskiej polityki.

Test poglądów Politiks - Ten test pomoże Ci sprawdzić twoje poglądy. Ukazuje on w całości 12 osi, które opisują nastawienie do konkretnych idei. W każdym pytaniu będziesz miał do wyboru 6 opcji poczynając od pełnej zgody do wygłaszanego hasła, aż do pełnego odtrącenia go.